Aktualności

Regulamin transportowy/korekta paliwowa – IV i V 2023

Przewozy kurierskie, transport i spedycja są branżą szczególnie  wrażliwą na wahania cen paliwa. Zakup oleju napędowego stanowi stał, ważny składnik  kosztu w transporcie drogowym. Korekta paliwowa dla przesyłek kurierskich i frachtu drogowego jest wyliczana jako procentowa wartość należności za przesyłkę .
Wysokość korekty paliwowej o ile nie jest uregulowana dwustronną umową ,  korygowana jest w cyklach miesięcznych i odzwierciedla zmiany hurtowych cen zakupu paliw.
Aktualna wartość korekty paliwowej dla krajowych przesyłek drogowych  w XBS Logistics S.A. wynosi:

w kwietniu 2023: 25,5 %
w maju 2023: 24,5%

Korekta paliwowa pozwala Klientom oprzeć współpracę z XBS Logistics o stałe regularne i trwale cenniki. Dzięki temu zmiany cen paliwa, na które  nie mamy wpływu, nie oznaczają  konieczności ciągłych zmian taryfowych.

XBS Logistics S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany metody naliczania i wysokości współczynnika korekty paliwowej.

Aktualny REGULAMIN TRANSPORTOWY dostępny jest poniżej (po kliknięciu na link)

REGULAMIN TRANSPORTOWY