Towary akcyzowe

Znacznie więcej niż logistyka!

Należymy do liderów w kompleksowej obsłudze towarów akcyzowych – alkoholu (w tym wina i napojów spirytusowych), tytoniu i olejów smarowych. Jako jeden z niewielu podmiotów w Polsce zapewniamy nie tylko usługi logistyczne, ale także prowadzimy skład celny oraz skład podatkowy.

Nasze usługi obejmują m.in.:

Z

Magazynowanie

spełniające wymogi prawne i sanitarne dot. produktów spożywczych

Z

Transport wyrobów akcyzowych

Z

Banderolowanie

Z

Co-packing

w tym foliowanie oraz etykietowanie przepakowywanego towaru.

Importerom oraz dystrybutorom pomagamy we wprowadzaniu alkoholu na rynek Polski i Europy Wschodniej. Wspieramy firmy w spełnieniu wymogów formalnych związanych z handlem alkoholem i innymi towarami akcyzowymi.

NASZE ATUTY

Naszym ogromnym atutem jest własny skład podatkowy, w którym towary akcyzowe mogą być:

Z

produkowane

Z

magazynowane

Z

przeładowywane

Z

oklejane znakami akcyzy

Z

wprowadzane albo wyprowadzane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru podatku akcyzowego

Prowadzimy również skład celny, świadcząc usługi celne i dodatkowe, takie jak:

Z

doradztwo w zakresie stosowania przepisów kodeksu celnego

Z

kompletowanie, przygotowywanie i wypełnianie niezbędnych dokumentów do odpraw celnych

Z

dokonywanie zgłoszeń celnych i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne

Z

składanie zabezpieczenia majątkowego należności celno-podatkowych w procedurach dopuszczenia do obrotu, tranzytu, uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń i odprawy czasowej

Naszym klientom udostępniamy miejsce, w którym mogą wytwarzać i składować produkty objęte akcyzą bez obawy o kwestie formalno-prawne.

W zakresie towarów akcyzowych działamy w Polsce od 1997 roku, spełniając surowe normy potwierdzone certyfikatami jakości IFS Logistics, ISO 9001 oraz ISO 14001.

Skontaktuj się z nami!

Importujesz, eksportujesz lub planujesz import bądź eksport towarów akcyzowych?

Więcej informacji na www.pro-log.com.pl