XBS Supply & Finance świadczy usługi polegające na przejęciu aspektów finansowych związanych z zakupami i sprzedażą. Upraszczamy kwestie finansowe pomiędzy dostawcami, a Klientem.

XBS Supply&Finance

Nasze usługi

XBS Supply & Finance świadczy profesjonalne usługi polegające na przejęciu aspektów finansowych związanych z zakupami i sprzedażą. Upraszczamy kwestie finansowe pomiędzy dostawcami a naszym Klientem. Wdrażamy rozwiązania, które wyraźnie wpływają na wzrost konkurencyjności Klienta.

Wspieramy naszych Klientów w zarządzaniu sprzedażą, zapasami i zakupami.

Realizowane działania dotyczą:

zarządzania
kontraktem

zarządzania
procesem zaopatrzenia

zarządzania
przepływem danych (IT)

Korzyści

Sprawdź, co zyskasz

i

Zarządzanie procesem procure-to-pay

przetarg / print management

g

Optymalizacja zapasów

konsolidacja dostawców, re-sourcing

Zarządzanie procesem order-to-cash

fakturowanie, windykacja, płatności

Usprawnienie terminów płatności

skrócenie dla klienta/wydłużenie dla dostawcy

Finansowanie
zapasów

zmniejszenie poziomu zapasów

Gwarancje & Ubezpieczenie

cło/akcyza składowanie/transport

Zarządzanie ogonem zakupowym

TailSpend Management (TSM)

Ogon zakupowy (ang. TailSpend Management, TSM) stanowi ogromne wyzwanie w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Wiele firm woli powierzyć nam kwestie związane z zarządzaniem produktami kategorii C, zamiast zajmować się nimi samodzielnie.

Potrafimy zadbać o każdy aspekt łańcucha dostaw, nawet gdy dostawcy są rozdrobnieni, a poszczególne zamówienia są stosunkowo niewielkie. A przy tym jeszcze obniżamy koszty.

Po co outsourcing zarządzania długim ogonem?

Zazwyczaj na długi ogon składa się wiele drobnych zakupów, które nie mają znaczenia strategicznego. Mogą to być np. opakowania, podkładki pod śruby lub materiały eksploatacyjne do urządzeń. Tego typu asortyment (określany jako kategoria C) doskonale nadaje się do outsourcingu.

 • W wielu firmach sprawdza się zasada Pareto – 80% wydatków firmowych wiąże się z zakupami u nielicznej grupy dostawców. Pozostałe 20% wydatków realizowanych jest u bardzo wielu partnerów stanowiących długi ogon
 • Jedna kompletna transakcja zakupowa, rozumiana jako zaangażowanie czasu pracowników do obsługi jednego zamówienia, kosztuje przeciętnie ok. 100 zł netto.
 • Z analiz niektórych firm wynika, że ponad 50% czasu przeznaczonego na obsługę zamówień dotyczy jedynie 5% budżetu zakupowego.
 • Za dostawy z kategorii TSM często odpowiada więcej niż 50% dostawców.

Aby usprawnić zarządzanie TSM wspólnie z naszymi klientami wypracowujemy rozwiązania, które pomagają im poczynić znaczące oszczędności, a nam przejąć obowiązki związane z dużą grupą niskokosztowych produktów.

Co robimy jako operator TSM?

W każdym miesiącu współpracy nasz klient otrzymuje jedną fakturę zamiast setek faktur od dostawców produktów kategorii C.

Prowadzimy dokumentację w jednym, spójnym systemie informatycznym

Minimalizujemy poziom zapasów zgodnie z zasadą „just in time”

}

Dbamy o terminowość dostaw

f

Zarządzamy magazynem

w

Negocjujemy ceny z dostawcami

l

Obsługujemy reklamacje w imieniu klienta

EFEKTYWNIE WSPIERAMY FIRMY, KTÓRE ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA ORAZ ZAPEWNIENIA STAŁEJ DOSTĘPNOŚCI PRODUKTÓW, ZDECYDOWAŁY SIĘ NA RELOKACJĘ PRODUKCJI Z AZJI DO POLSKI I PAŃSTW REGIONU.

Dodatkowe korzyści ze współpracy z operatorem TSM

 • Stworzenie koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw dla konkretnej firmy
 • Zmniejszenie ilości dostawców
 • Uwolnienie kapitału obrotowego
 • Uwolnienie kapitału zasobów ludzkich
 • Obniżenie kosztów i czasu obsługi zamówień
 • Łatwiejsza komunikacja z dostawcą (jeden zamiast kilkudziesięciu)
 • Obniżenie kosztów transportu poprzez konsolidację dostaw
 • Skrócenie czasu realizacji zamówień
 • Obniżenie poziomu zapasów w fabryce
 • Zwiększenie obrotowości zapasów
 • Wysoka elastyczność i możliwość szybkiego reagowania na zmieniające się zapotrzebowanie.

Rezultaty kooperacji przerosły nasze oczekiwania. Spodziewaliśmy się, że uprościmy i usprawnimy organizację, ale nie sądziliśmy, że zmieni się coś ponadto. Tymczasem okazało się, że w magazynie wewnętrznym zapasy produktów od dostawców z długiego ogona spadły prawie do zera i skrócił się czas oczekiwania na dostawy. Na skutek powodzenia projektu, XBS Group został kluczowym partnerem logistycznym Grupy Danfoss, zarządzającym dostawcami także poza Polską. Obecnie firma XBS Group obsługuje około 200 podwykonawców dostarczających produkty do fabryk Danfoss w 12 krajach Europy.

Marta Szymańska
Grupa Danfoss

Skontaktuj się z nami!

Szukasz operatora TSM?