Blog

Prawo
BDO obsługa firm

BDO obsługa firm

Obowiązek zarejestrowania przedsiębiorstwa w specjalnej Bazie Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce Odpadami, w skrócie BDO, jest nałożony na wiele podmiotów zajmujących się m.in. przetwarzaniem śmieci. Konieczność dokonania wpisu do wspomnianego systemu dotyczy zarówno dużych firm, jak i jednoosobowych działalności gospodarczych,...

read more

Wchodzą w życie przepisy mające usprawnić rejestrację znaków towarowych

Dziś wchodzą w życie przepisy mające przyspieszyć proces rejestracji znaków towarowych. Według Urzędu Patentowego nowe regulacje w ustawie Prawo o własności przemysłowej pomogą skrócić nawet o połowę czas na udzielenie praw ochronnych na znak towarowy. Nastąpi przejście na tzw. model sprzeciwowy. Urząd Patentowy nie będzie już badał zgłoszenia...

read more