Dziś wchodzą w życie przepisy mające przyspieszyć proces rejestracji znaków towarowych. Według Urzędu Patentowego nowe regulacje w ustawie Prawo o własności przemysłowej pomogą skrócić nawet o połowę czas na udzielenie praw ochronnych na znak towarowy. Nastąpi przejście na tzw. model sprzeciwowy. Urząd Patentowy nie będzie już badał zgłoszenia...

czytaj dalej