+48 510 192 093

sprzedaz@xbsgroup.pl

Blog

Zwiększenie oszczędności w logistyce. Sprawdź, o czym musisz pamiętać

Logistyka to ten dział firmy, w którym można uzyskać sporo oszczędności. Wdrażając plan oszczędnościowy, trzeba jednak uważać. Nieprzemyślane decyzje mogą być bardzo kosztowne i doprowadzić do spadku konkurencyjności firmy. Jak wprowadzać oszczędności w logistyce?

Oszczędności w logistyce – od czego zacząć?

W ostatnim czasie Polska ma jeden z najniższych poziomów bezrobocia w Unii Europejskiej. W październiku 2018 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 5,7 proc. – tak wynika z danych zgromadzonych przez Główny Urząd Statystyczny[1]. Niskie bezrobocie sprawia, że pracodawcy często mają problem ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników. To zaś powoduje, że oszczędności w logistyce trzeba szukać ostrożnie. Obniżanie atrakcyjności warunków pracy czy jakości towarów w dłuższej perspektywie zaszkodzi firmie.

Aby znaleźć obszary, na których można oszczędzać, należy przeanalizować aktualną sytuację przedsiębiorstwa. Najczęściej oszczędności w ramach logistyki można znaleźć w dziale zarządzania, magazynowania i dystrybucji produktów.

Dlaczego firma potrzebuje dobrego systemu ERP?

Współcześnie niemal wszystkie przedsiębiorstwa korzystają z programów wspierających zarządzanie poszczególnymi etapami produkcji i dystrybucji produktów. Problem jednak w tym, że wiele firm opiera się nie na jednym, ale na kilku systemach. Zintegrowanie obecnie wykorzystywanego lub wdrożenie dedykowanego danej branży oprogramowania to sposób na spore oszczędności w logistyce. Wszystko dlatego, że dobra aplikacja zapewnia kadrze zarządzającej przedsiębiorstwem dostęp do wszystkich najistotniejszych informacji zarówno o wydajności produkcji, zapasach surowców, jak i stanach magazynowych.

Zgromadzenie danych jest punktem wyjścia do znalezienia oszczędności w logistyce. Przeanalizowanie informacji pozwala wskazać obszary, które wymagają pracy. Przykładowo, gdy firma ma rozproszoną strukturę i – co za tym idzie – produkcja odbywa się w różnych lokalizacjach, oszczędności w ramach logistyki może przynieść ulepszenie systemu zakupów, składowania i dystrybucji surowców. To pozwoli m.in. wyeliminować nadmierne zapasy w magazynach, co zaś może przynieść oszczędności w postaci obniżenia kosztów związanych z utrzymaniem magazynu. Może się okazać, że przedsiębiorstwo będzie potrzebować mniejszej powierzchni magazynowej.

Oszczędności w logistyce a magazynowanie

Spore oszczędności może przynieść przemodelowanie pracy w magazynie. To miejsce, w którym codziennie są przyjmowane i wydawane towary. Ich rozmieszczenie nie zawsze jest efektywne. Magazynierzy mogą też niepotrzebnie nadkładać drogi, przemierzając każdego dnia magazyn w poszukiwaniu produktów. Taka sytuacja ma miejsce najczęściej wówczas, gdy – mimo ustalonej puli towarów – żaden nie ma swojego stałego miejsca i z każdą dostawą jest układany na aktualnie wolnej pozycji.

Przyjrzenie się pracy magazynu również może przynieść oszczędności w logistyce. Wdrożenie rozwiązania w postaci nowoczesnego programu do zarządzenia magazynem szybko się zwróci i przyniesienie pożądaną optymalizację. Gdy pracownicy będą pracować sprawniej niż dotychczas, szybciej uporają się z realizacją codziennych zamówień.

Jak zaoszczędzić na dystrybucji produktów?

Przedsiębiorstwa często korzystają z własnej floty pojazdów. W wielu przypadkach takie rozwiązanie jest uzasadnione ekonomicznie, ale nie zawsze – czasem korzystniejsze jest nawiązanie współpracy z zewnętrzną firmą. Przykładowo logistyka materiałów promocyjnych może odbywać się nieefektywnie, jeżeli materiały reklamowe są wysyłane wraz z towarem. Punkty na rzadziej obsługiwanych trasach mogą być przez długi czas pozbawione dostępu do materiałów POS.

Reklama wpływa na decyzje klientów. Efektywna i przynosząca konkretne oszczędności logistyka materiałów promocyjnych może polegać również na koncentracji dostępnych materiałów w jednym punkcie, wdrożeniu systemu, za pomocą którego filie będą informowały o swoim zapotrzebowaniu i na współpracy z firmami kurierskimi, które materiały te dostarczą.

 

[1]Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 1990-2018, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-latach-1990-2018,4,1.html (dostęp 4.12.2018).