Blog

Znaczenie centrów logistycznych. Centra logistyczne w Polsce

Pojawianie się centrów logistycznych to współczesny trend, który niewątpliwie ożywia gospodarkę danego regionu. Ułatwiają one nie tylko realizację transportu, lecz także pełnią wiele innych funkcji, które są istotne z perspektywy logistyki. Czym jest centrum logistyczne i jakie są jego najważniejsze zalety? Poniżej kilka najważniejszych informacji.

Definicja centrum logistycznego

Centrum logistyczne zdefiniować można jako funkcjonalny obiekt, który posiada rozwiniętą infrastrukturę oraz odpowiednią organizację. Przede wszystkim spełnia ono podstawowe funkcje logistyczne, takie jak: koordynowanie transportu oraz magazynowanie, sortowanie czy wydawanie towarów. Jednak to nie koniec zakresu działania – współczesne centra logistyczne w Warszawie i innych miejscowościach są kompleksowe oraz pełnią dodatkowe usługi, dysponując przy tym rozwiniętymi systemami informacji na podstawie najnowszych technologii, nowoczesnymi biurami i innymi placówkami, a także wysoce wykwalifikowanym personelem. Ze względu na ważną rolę, centrum logistyczne zazwyczaj jest zlokalizowane w pobliżu rozbudowanej infrastruktury – dróg i autostrad. Dlatego często centrum logistyczne umiejscowione jest w pobliżu takich miast jak Warszawa – także ze względu na bliskość siedzib dużych firm i instytucji.

Szeroki zakres funkcji centrów logistycznych

Jak już wyżej wspomniano, centrum logistyczne pełni szereg funkcji związanych ze szeroko pojętą logistyką. W tym zakresie służą również doradztwem, analizą i planowaniem, a więc kompleksową obsługą rozmaitych podmiotów, na przykład spedytorów czy przewoźników. W zakres działań centrów logistycznych wchodzą także funkcje pomocnicze. Tutaj wymienić można przede wszystkim: spedycję, obsługę celną, usługi informatyczne związane z zarządzaniem logistycznym, ubezpieczenia, wynajem palet i kontenerów, a nawet promocję i marketing. Oczywiście dobrze prosperujące centrum logistyczne nie może obejść się bez działalności dodatkowej. Najczęściej będą to kwestie techniczne i formalne: obsługa pojazdów, naprawa opakowań i pojemników, utylizacja zanieczyszczeń i śmieci, bankowość oraz usługi parkingowe, hotelarskie, gastronomiczne czy telekomunikacyjne. Uzyskanie takich korzyści w obrębie jednej firmy mogłoby być niezwykle kosztowne, a nawet niemożliwe – stąd coraz więcej przedsiębiorstw postanawia związać swoją działalność z kompleksową ofertą centrum logistycznego.

Centra logistyczne są więc ważnym elementem współczesnej gospodarki, który nie tylko może pobudzać gospodarczo regiony zagrożone regresem, lecz także są istotnym aspektem globalizacyjnym, mogą bowiem świadczyć usługi logistyczne także za granicą.

Czy warto zainwestować w doradztwo logistyczne?

Wiele wspomnianych podmiotów wymaga optymalizacji. Działania w tym zakresie obejmują najczęściej wiele kwestii i warto powierzyć je ekspertom. Nasza firma proponuje doradztwo logistyczne mające zastosowanie m.in. w opisywanych centrach. Jest to realna pomoc, której główny efekt to obniżenie kosztów operatora średnio o 30%. Dzięki profesjonalnej obsłudze szybciej wdrażane są nowoczesne rozwiązania technologiczne. Pozyskiwanie środków na ich zakup przez centra w Warszawie czy innych miastach staje się łatwiejsze.
Stawki za opisywane wsparcie są ustalane indywidualnie. Dbamy o to, by nawet przy niewielkim budżecie możliwe było stworzenie kompleksowego harmonogramu działania dla klienta. Obsługa logistyczna to niełatwe zadanie, dlatego zalecamy profesjonalne doradztwo w tym zakresie. Realnie wpływa ono m.in. na satysfakcję kontrahentów i osiągane zyski. Pozwala także na budowanie renomy marki. Funkcjonujemy jako operator logistyczny, przez co znamy doskonale specyfikę branży. Zapraszamy do współpracy!