Blog

W przyszłym roku do kieszeni Polaków trafią miliardy złotych

Jak czytamy w gazecie, najwięcej pieniędzy przyniesie dodatek wynoszący 500 złotych na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. W 2017 roku rząd planuje wydać na ten cel 23 mld złotych.

Rodzina 500 plus to program przewidujący wypłatę 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko. Rodziny o niskich dochodach otrzymają też pieniądze na pierwsze dziecko. Z wyliczeń resortu rodziny, pracy i polityki społecznej wynika, że łącznie wsparciem objętych może zostać 3 miliony 700 tysięcy dzieci.

Dodatek dla emerytów – 1,5 mld złotych

Kolejne prawie 1,5 miliarda to przewidziany na przyszły rok jednorazowydodatek emerytalny, który jest motywowany deflacją. Ministerstwo Finansów podało w środę, że w 2017 r. planowana jest wypłata jednorazowych dodatków do emerytur i rent w kwocie zbliżonej do tegorocznej.

Jednorazowy dodatek pieniężny jest rekompensatą za niski wskaźnik waloryzacji świadczeń w bieżącym roku, który wynosi 0,24 proc. Gdyby rząd nie zdecydował się na wypłatę bonusu pieniężnego, podwyżka emerytur i rent w tym roku byłaby wyjątkowo niska. Dla porównania, w ubiegłym roku wskaźnik ten wyniósł 0,68 proc., a minimalna podwyżka świadczenia emerytalnego wynosiła 36 zł.

Podwyżki dla budżetówki

Zyskać ma też budżetówka. Od przyszłego roku założono bowiem stopniowe zwiększanie funduszu wynagrodzeń państwowych jednostek budżetowych. W tym roku na podwyżki płac dla wojska, policji, straży pożarnej i granicznej oraz dla pielęgniarek i położnych wydano 2 mld złotych.

Ceną jest jednak wzrost długu publicznego. W 2017 roku urośnie on do 52,5 procent PKB, a spadek zaliczy dopiero w 2019 roku, a i ten szacunek opiera się na założeniu, że kwota wolna od podatku nie będzie rosła, a wiek emerytalny pozostanie bez zmian.