Blog

Najważniejsze zasady zarządzania łańcuchem dostaw

Odpowiednia obsługa łańcucha dostaw jest szczególnie potrzebna w dużych przedsiębiorstwach, gdzie jakiekolwiek niedopracowania i brak płynności przepływu mogłyby zmniejszyć jakość pracy firmy i ekonomię jej działania.

Odpowiednio skomponowany łańcuch zarządzania dostawami to działania wewnętrzne oraz działania na zewnątrz firmy. Działaniami na poziomie centralnym są: zaopatrzenie, produkcja i dystrybucja, zaś dbałość o integrację z dostawcami i odbiorcami to zewnętrzny Supply Chain Management (SCM zarządzanie łańcuchem dostaw).

Jest kilka szkół zarządzania łańcuchem dostaw

Łańcuch dostaw nie jest prostym powiązaniem między poszczególnymi elementami układanki. To rozwinięta sieć wzajemnych powiązań współzależnych i współpracujących elementów zaopatrzenia i dystrybucji, dążących do zaspokojenia poziomu popytu. Łańcuch dostaw to inaczej podejście, koncepcja, perspektywa, a nawet odpowiednia technika działań, uzależnionych od kilku najważniejszych szkół myśli definiujących zasady zarządzania łańcuchem dostaw.

Szkoła odpowiedniego przepływu produktu

Zarządzanie łańcuchem dostaw opiera się tu na przepływie towarów w ścisłej współpracy z producentem czy dystrybutorem. Najważniejszą zasadą w tym sposobie zarządzania jest odpowiedni i zautomatyzowany przepływ produktów z włączeniem w działania wszystkich poszczególnych elementów sieci.

Szkoła punktów logistycznych

Szkoła punktów styku podkreśla istotną rolę wszystkich elementów łańcucha dostaw. Wykorzystuje ona stworzenie przewagi nad konkurencją dzięki lepszemu zarządzaniu miejscami, w których schodzą się poszczególne etapu łańcucha, czyli np. punkt kontaktu wytwórcy z pośrednikiem czy dostawcy z odbiorcą. Dużą rolę odgrywa tu szybkość połączeń tych punktów i wydajność w dążeniu do przejścia, do kolejnego etapu przekazania towaru.

Szkoła informacyjna

Ten rodzaj zarządzania linią dostaw zauważa, że obok sprawnego przepływu towarów niezwykle ważny jest odpowiedni przepływ informacji, którymi trzeba kierować podobnie jak towarami, czyli sprawnie, w odpowiednim kierunku i z zaakcentowaniem punktów styku. Przekonanie to zauważa krytyczne elementy w doinformowaniu każdego ogniwa łańcucha dostaw.

Szkoła integracji założeń i działań

Tutaj zasady zarządzania łańcuchem dostaw są szersze i znacznie bardziej rozbudowane niż w pozostałych szkołach. Zależą też od większej ilości czynników. Teoria ta zakłada pełną integrację kluczowych procesów – zaczynając od początkowych dostawców, a na końcowych użytkownikach kończąc. To szkoła pełnej, całościowej obsługi działań z punktu widzenia biznesu, gdzie dostawcy, produkty, usługi i informacje są spójną wartością oferowaną klientom.

Zasady efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw

Najodpowiedniejszy i przez lata wypracowany system zarządzania łańcuchem dostaw opiera się na pięciu kluczowych zasadach:

szybkości działania i realizacji kolejnych zadań;

harmonizowaniu działania ogniw łańcucha zarządzania;

zapewnieniu właściwego przepływu informacji – w odpowiednim miejscu, czasie oraz we właściwej formie;

poznaniu i realizowaniu potrzeb poszczególnych ogniw łańcucha dostaw

rozumieniu i tworzeniu wymiernych wartości dla poszczególnych grup interesariuszy.

Mając na uwadze powyższe zasady i postępując zgodnie z nimi, firma ma szansę na stworzenie konkurencyjnej infrastruktury oraz organizacji logistycznej, która umożliwia realizację przepływu towarów, informacji i finansów, nawet w obrębie ogólnoświatowym. Ważne, by dobrze je zrozumieć i na stałe wdrożyć w funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa.