+48 510 192 093

sprzedaz@xbsgroup.pl

Blog

Logistyka dla rynku e-commerce w Warszawie

Logistyka jest uporządkowaniem całego procesu przepływu towarów od producentów, przez sklep internetowy, po odbiorcę. Jest przy tym wciąż udoskonalana i aktywnie reaguje na potrzeby każdej części stworzonego łańcucha. Zazwyczaj jednak skupia się na kliencie, ponieważ to od niego zależy podaż rynkowa danej firmy.

Rodzaje usług logistycznych oferowanych dla branży e-commerce

Handel internetowy, transport i usługi logistyczne wciąż odnotowują dynamiczny rozwój. Każdy chce kupować szybciej, więcej i produkty lepszej jakości. Wysokie potrzeby i oczekiwania są dużym wyzwaniem dla branży. Szczególnie logistyka musi więc szukać kolejnych rozwiązań, aby sprostać rosnącym wymaganiom klientów. Nawet ekspresowe i 24-godzinne dostawy, które do niedawna były domenom najlepszych przewoźników, powoli stają się oczekiwanym standardem.

Zaopatrzenie

Gromadzenie środków, przygotowanie ich do przechowywania, ciągła gotowość do wysyłki i sama wysyłka mogą przysporzyć wielu firmom sporych problemów. Zaopatrzenie nie tylko bowiem musi odpowiadać potrzebom rynku, ale powinno być ciągłe i stale monitorowane.

Ten element procesu logistycznego jest niezwykle ważny, dlatego warto go powierzać profesjonalnym firmom logistycznym.

Transport

Rozwój handlu internetowego jest siłą napędową branży logistycznej. Dlatego firmy kurierskie muszą nieustannie wprowadzać innowacyjne rozwiązania w dostarczaniu przesyłek, przy jednoczesnej redukcji ich kosztów. Rozwijają technikę, wdrażają nowoczesne sieci informatyczne i optymalizują koszty obsługi, zarówno w kwestii dostarczania towarów, jak i zwrotów.

Ważnym ogniwem logistyki e-commerce jest otwarcie się na rynki zagraniczne. Obecnie e-handel transgraniczny stanowi ok. 10% obrotu firm sprzedających w sieci, ale z roku na rok wielkość ta wzrasta. Jednocześnie na rynki otwierają się duże platformy sprzedażowe z Azji i USA. To wymusza efektywne działania praktycznie od każdego podmiotu z tego sektora.

Magazynowanie

Coraz więcej firm internetowych korzysta też z zewnętrznych magazynów. To znacznie zwiększa ich możliwości sprzedażowe. Gromadzenie zapasów produktów nie wiąże się z koniecznością samodzielnego prowadzenia wielkopowierzchniowych hal, jak również umożliwia płacenie jedynie za kilka półek, jeśli stany są stosunkowo niskie. To obniża koszty stałe, zwiększa wydajność oraz elastyczność procesów sprzedażowych i znacznie ułatwia prowadzenie działalności.

Korzystanie z logistyki magazynowej jest bowiem nie tylko ekonomiczne i efektywne, ale również ogranicza konieczność zatrudniania i szkolenia kolejnych pracowników czy znacznie zmniejsza opłaty stałe. Poza tym to najwygodniejsze rozwiązanie szczególnie dla małych i średnich firm.

Dropshipping

Proces dropshippingu opiera się na zrzuceniu obowiązku wysyłki zakupionych produktów na dostawcę. Dzięki temu sklep internetowy odpowiada jedynie za zbieranie i przetwarzanie zamówień. Ze względu na brak konieczności magazynowania towarów, jest to bardzo dobre rozwiązanie szczególnie dla małych sklepów o ograniczonych możliwościach inwestycyjnych oraz pojedynczych sprzedawców oferujących niewielkie ilości produktu.

Główne korzyści dropshippingu to przede wszystkim brak problemów związanych z magazynem, szybsza dostawa, która odbywa się z pominięciem jednego ogniwa łańcucha oraz możliwość skupienia całej uwagi na innych aspektach działalności.

e-Fulfillment

To rozwiązanie wykorzystywane jest najczęściej przy obsłudze sklepów internetowych czy przesyłek z portali aukcyjnych i opiera się głównie na e-obsłudze. Oznacza to, że cały złożony proces realizacji zamówienia oraz logistycznej obsługi klienta odbywa się z wykorzystaniem narzędzi elektroniczno-informatycznych. Wspomniane narzędzia wspomagają zarówno sferę styku między sprzedawcą, a klientem – złożenie zamówienia, jak i wewnętrzne działania sprzedawcy, czyli realizację zamówienia.

Outsourcing

Outsourcing pozwala na oddelegowanie niektórych prac do podmiotu zewnętrznego. Najczęściej korzysta się tu z outsourcingu logistyki, księgowości, audytu zewnętrznego, szkolenia, administracji itd. Dzięki temu przedsiębiorstwo może bez przeszkód skupić się na rzeczach istotniejszych dla dalszego rozwoju firmy.

Rynek e-commerce w Warszawie

Warszawa jest centralnym i największym punktem Polski. Dlatego skupia się tu wiele firm, które z chęcią korzystają z rozwiązań logistycznych rynku. Obsługa e-commerce jest tu też szczególnie rozwinięta i wykorzystuje najnowsze osiągnięcia i badania. Ważne jedynie, aby wybrać odpowiednią firmę, jak XBS Group, która zapewni profesjonalną i kompleksową obsługę.