+48 510 192 093

sprzedaz@xbsgroup.pl

Blog

Jak poprawić terminowość dostaw?

Obecnie logistyka jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi gospodarki. Z najnowszych badań wynika, że udział logistyki w PKB kraju wynosi 10 procent. Jest to wzrost o jedną piątą od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jednak wraz ze wzrostem znaczenia i nakładów, rośnie również konkurencja.

Przedsiębiorcy stają przed nowym wyzwaniem – znalezieniem sposobu na zwiększenie swojej konkurencyjności. Głównym kryterium wyboru danego dostawcy, obok jakości produktu, jest czas dostawy. Jak wynika z danych, terminowość dostaw kształtuje się na poziomie 60-90 proc. w przypadku dużych firm i 70-80 proc. mniejszych przedsiębiorstw. Zatem poprawa terminowości dostaw jest tym czynnikiem, który bezpośrednio przekłada się na ocenę jakości usług i zadowolenie klientów.

jak poprawić terminowość dostaw

Nieterminowość dostaw – najczęściej popełniane błędy

Terminowa dostawa to szereg prawidłowo skoordynowanych w czasie i przestrzeni działań i procesów. Przy tak dużej złożoności, nawet niewielkie niedociągnięcie ma przełożenie na zachwianie całego łańcucha dostaw.

Wśród najczęściej popełnianych przez przedsiębiorców błędów wpływających na terminowość dostawy, należy wymienić:

  • opóźnienie w wydaniu towaru lub wydanie innego, niż został zamówiony przez klienta,
  • załączenie niewłaściwej dokumentacji,
  • błąd przy załadunku (do transportu przygotowano za mało towaru),
  • złe rozplanowanie wydawania przesyłek,
  • zatrzymanie kierowcy u jednego z dostawców, co generuje kolejne opóźnienia,
  • awarie samochodów dostawczych,
  • brak miejsca na przesyłkę w samochodzie dostawczym; (może być wynikiem pomyłki przy planowaniu dystrybucji i uwzględnieniu zbyt dużej ilości towaru lub towaru o większych gabarytach),
  • odmówienie przyjęcia towaru przez klienta (z powodu opóźnionej dostawy lub zamówienia innego towaru niż zamówiony),
  • wypadki losowe niezależne od dostawcy (remonty dróg, wypadki).

Wszystkie te czynniki mają niebagatelny wpływ na czas realizacji zamówienia, ale wyeliminowanie ich pozwoli na poprawę terminowości dostaw.

Jak poprawić terminowość dostaw w swojej firmie?

Zmiany, które przełożą się na wzrost terminowości dostaw, można podzielić na wysokonakładowe i niskonakładowe. Pierwszy typ obejmuje rozwiązania w skali makro, jak na przykład wdrożenie systemów informatycznych, wymianę samochodów dostawczych czy zakup specjalistycznych maszyn. Technologie te wiążą się z wyższymi kosztami początkowymi, ponieważ wymagają specjalnej infrastruktury, jednak są bardzo efektywne.

Z kolei rozwiązania niskonakładowe nie wymagają dużych inwestycji, ale w znaczący sposób ułatwiają administrowanie magazynem i składowanymi tam materiałami. Co więcej, skracają czas potrzebny na skompletowanie wysyłki.

Odpowiedzią na pytanie o to, jak poprawić terminowość dostaw, jest reorganizacja łańcucha dostaw. Podstawowym warunkiem dostarczenia przesyłki w wyznaczonym czasie jest kontrola przepływu informacji i towarów w czasie rzeczywistym za pomocą rozwiązań informatycznych proponowanych przez Business Intelligence. Wdrożenie adekwatnej infrastruktury informatycznej pozwoli na przetwarzanie dużej ilości danych i ich analizę. Program będzie uwzględniał nie tylko podstawowe wskaźniki jak sprzedaż, liczba zamówień i dostawców, ale także stan reklamacji i zwrotów czy liczbę opóźnionych dostaw. W praktyce oznacza to możliwość wychwycenia potencjalnego błędu na wczesnym etapie łańcucha dostaw i wyeliminowanie go.

Kolejnym rozwiązaniem, które mogłoby się przyczynić do poprawy terminowości dostaw jest automatyzacja pracy przez wykorzystanie maszyn. Odpowiednie urządzenia i oprogramowanie przełożą się na wzrost wydajności pracy, skrócą czas wykonywania poszczególnych zadań, a także zminimalizują ryzyko popełnienia błędu.

Co więcej, maszyny w znaczący sposób obniżą koszty eksploatacyjne – specjalistyczne regały nie wymagają oświetlenia czy odpowiedniej temperatury; ponadto maksymalnie wykorzystują przestrzeń magazynową. Oprócz tego znacząco wzrasta bezpieczeństwo pracy.

Rozwiązania niskonakładowe

Pytanie jak poprawić terminowość dostawy każe zwrócić również uwagę na stan pojazdów transportowych. Istotne jest również zadbanie o kontrole aut, a także zainstalowanie systemu monitoringu i GPS.

Ponadto na poprawę terminowości usług niebagatelny wpływ mają również prawidłowe oznaczenia dróg transportowych cz ramp. Oprócz tego warto również zadbać o odpowiednie ułożenie i opakowanie towarów. Artykuły powinny być opakowane w opakowaniach o dużej wytrzymałości i ułożone tak, aby cięższe leżały na spodzie. Co więcej, dobrym rozwiązaniem jest ograniczenie wysokości towarów składowanych na palecie.

Reorganizację łańcucha dostaw to proces złożony i wymagający specjalistycznej wiedzy, dlatego przeprowadzenie go warto powierzyć profesjonalistom – XBS Group. Firma od dwudziestu lat zajmuje się wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie optymalizacji zarządzania łańcuchem dostaw, w tym poprawą terminowości dostaw.