Blog

Skuteczna optymalizacja łańcucha dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw postrzegane jest jako proces związany głównie z minimalizacją kosztów. Optymalizacja miejsca przechowywania towaru, zapasów, centralizacja, cięcie kosztów – to wszystko charakteryzuje działania firm, które walczą o najlepszą pozycję na rynku. Jednak czy to wystarczy?

Jak przebiega proces zarządzania całym łańcuchem dostaw? Magazynowanie produktów, ulotek, wszystkich materiałów z których korzystamy, otrzymujemy w promocjach czy kupujemy w postaci gotowej? Przecież należy to wyprodukować, przechować, dostarczyć, policzyć, ułożyć, zabezpieczyć, rozdystrybuować… a wszystko dodatkowo powinno być tak przemyślane i zaplanowane, żeby przyniosło korzyści firmom oraz wpłynęło na ich wzrost konkurencyjności na rynku.

Skuteczna optymalizacja łańcucha dostaw

Proces optymalizacji łańcucha dostaw

Jak to wygląda w realnym świecie? Zróżnicowany rynek, specyfika produktów, różnorodne potrzeby klientów spowodowały, że sposób funkcjonowania firm zarządzających łańcuchem dostaw zmienia się w bardzo szybkim tempie. Tak jak kiedyś wdrażano jedno rozwiązanie dla wszystkich producentów, dzisiaj wygląda to zupełnie inaczej. Segmentacja łańcuchów dostaw jest czynnikiem, który – jakby wydawać się mogło – przynosi dodatkowe koszty, a w rezultacie przedsiębiorstwa, które stosują zoptymalizowane rozwiązania osiągają znacznie lepsze wyniki finansowe. Wszystko szybkim tempem porusza się do przodu, pojawiają się nowe wyzwania, nowe potrzeby. Nie należy skupiać się tylko na obecnych oczekiwaniach klientów, ale wychodzić z nowymi propozycjami rozwiązań, które zapewnią korzyści w przyszłości. Niezwykle istotne jest opracowanie kilku koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw, ponieważ nie ma jednego rozwiązania, które można dostosować do specyfiki każdej branży czy produktu. Podstawą tych działań powinni być dobrze wyselekcjonowani specjaliści, kompetentni pracownicy, odpowiednie zaplecze logistyczne, dobre technologie oraz sprawdzone narzędzia systemowe.

Zalety optymalizacji łańcucha dostaw

Optymalizacja w zarządzaniu łańcuchem dostaw, to nie tylko cięcie kosztów Tak naprawdę jest to bardziej złożony proces niż nam się wydaje. Wymagania przedsiębiorców to nie tylko cięcie kosztów, ale m.in. obniżenie czasu obsługi zleceń, łatwiejsza komunikacja z dostawcą, skrócenie czasu realizacji zamówień, obniżenie poziomu magazynowanych zapasów, optymalna rotacja towarów, szybka reakcja na zmieniające się zapotrzebowanie oraz 100% dostaw na czas. Optymalizacja zarządzania łańcuchem dostaw, zaczyna się już nawet w początkowej fazie tworzenia towarów czy materiałów. Główną rolę w skutecznym zarządzaniu odgrywają takie cechy produktów jak rozmiar, kształt czy opakowanie. Przykładem tego jest sposób jaki wymyślili Japończycy – będą produkować arbuzy w kształcie kwadratu! Tylko dlaczego się na to zdecydowali? Właśnie to możemy nazwać działaniem globalnym i przyszłościowym. Idealny pomysł na zwiększenie optymalizacji przechowywania produktów, ich racjonalną dostawę oraz oszczędność czasu transportu.

„W przypadku kluczowych źródeł zaopatrzenia, logistycy powinni od początku uczestniczyć w tym procesie i wspierać dział zakupów profesjonalną wiedzą. Powinni analizować różne warianty łańcucha dostaw i określać kupującym ewentualne dodatkowe ryzyko i jego koszty”. Andrzej Zawistowski – Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki oraz Członek Zarządu spółki XBS Group Specjaliści powinni być zaangażowani w szukanie nowych, optymalnych rozwiązań, stanowić wsparcie merytoryczne oraz formalne. Niezbędna jest ciągła analiza rynku. Skupienie wszystkich funkcji związanych z łańcuchem dostaw w jednej strukturze organizacyjnej, która znacząco wpływa na efektywność funkcjonowania całej firmy. W praktyce wdrożenie odpowiedniej strategii łańcucha dostaw stanowi dla firm bardzo duże wyzwanie. W Polsce i na świecie brakuje jeszcze wyspecjalizowanych firm, które skupiają się na prawidłowym zarządzaniu, ale rynek z dnia na dzień się rozwija. Jednym z takich przykładów jest spółka XBS Group świadcząca kompleksowe usługi dla Klientów, którzy chcą zmaksymalizować korzyści z outsourcingu łańcucha dostaw. Ze względu na różne potrzeby, wymagania klientów i specyfikę sektorów działalności, firma stworzyła odrębne linie biznesowe w obszarach: logistyki, łańcucha dostaw, finansów i rozwiązań e-commerce. Spółka wywodzi się z europejskiej Grupy STACI, która specjalizuje się w tym zakresie od ponad 25 lat.