Aktualności

Przekształcenie spółki XBS Logistics S.A na XBS Logistics sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy poinformować Państwa, że w dniu 27.10.2023 nastąpiło przekształcenie spółki XBS Logistics S.A. w spółkę XBS Logistics sp. z o.o.

Od dnia 27.10.2023 wszystkie umowy, faktury, dokumenty wystawiane powinny być na XBS Logistics sp. z o.o. z uwzględnieniem nowego numeru KRS: 0001066120. Pozostałe dane spółki takie jak adres, NIP, REGON nie uległy zmianie. Zmiana nie powoduje obowiązku aneksowania umów.

Z poważaniem

Zarząd firmy XBS Logistics sp.z o.o.