Aktualności

Połączenie spółek XBS GROUP SP. Z O.O. oraz XBS LOGISTICS SP. Z O.O.

Data publikacji: 30.11.2023

Zgodnie z art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych  (tj.  Dz. U.  z 2020 r. poz. 1526 ze zm., dalej: ,,Kodeks spółek handlowych”), w dniu 30 listopada 2023 został przyjęty plan połączenia spółek XBS Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Pass numer 20 M, 05-870 Błonie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000361661, NIP: 5272632857, REGON: 142506778, kapitał zakładowy 1.131.900,00 zł, (dalej: ,,Spółka Przejmowana” lub „XBS Group”) oraz XBS Logistics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Pass numer 20 M, 05-870 Błonie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001066120, NIP: 5242380693, REGON: 017174675, kapitał zakładowy 5.734.200,00 zł, (dalej: ,,Spółka Przejmująca” lub „XBS Logistics” )